Category Archives: salaris

In 2018 bijna iedereen meer loon

In 2018 ontvangt bijna elke werkende Nederlander een hoger loon. Het zijn met name de hoogste inkomens die profiteren. Dit blijkt uit onderzoek van Loonwijzer en Raet.

Jan modaal (huishoudens met een inkomen vanaf 2500 euro tot twee keer modaal zijnde 6000 euro) gaan er gemiddeld zo’n 5 euro op vooruit per maand, een stijging van 0,2 tot 0,3 procent in 2018. Bij de lagere inkomensgroepen (onder eenmaal modaal, ofwel tot 2500 euro per maand) is er sprake van een kleine stijging. Voor de hogere inkomensgroepen (meer dan twee keer modaal, dus boven de 6000 euro per maand) geldt dat hun loonstrookje flink stijgt, met gemiddeld vanaf zo’n 14 euro per maand. Dit komt neer op een stijging van het nettoloon met maar liefst 0,3 tot 0,4 procent.

Loonstijging 2019

Salarisdienstverlener ADP komt voor het jaar 2018 met gelijke resultaten. De lagere inkomens krijgen er 7 euro bij, en vanaf twee keer modaal stijgt het loon met 16 euro.
Op 1 januari 2019 gaat er meer veranderen. De regering heeft gesteld dat werk moet lonen en heeft daar de belastingmaatregelen op ingezet. In 2019 zullen werknemers nog meer de fiscale gevolgen van deze verbeteringen meemaken. Dat lijkt dus goed nieuws voor werkend Nederland!

Gemiddelde loon 2017

Wat verdient iemand? Wat is eigenlijk het gemiddelde inkomen van een Nederlander in 2017? Het Centraal PlanBureau houdt dit jaarlijks bij. Zij gaan uit van het modaal inkomen. Daarbij is er overigens een verschil tussen het modaal inkomen en het gemiddeld inkomen. Het modale inkomen is het meest voorkomende inkomen. Concreet komt dit erop neer dat het ongeveer 79% van het gemiddelde inkomen is, gebaseerd op voorgaande decennia.

Volgens het CPB is het modaal inkomen in 2017 zo’n € 37.000 per jaar. Dat komt neer op ongeveer € 2.846 bruto en ongeveer € 2.152 netto per maand.

Bankensector te hoge lonen

De politiek blijft ermee zitten dat de bankensector overeind is gehouden met overheidssteun, maar nu weer royale beloningen en bonussen uitkeert. Op de bonussen was al een maximum gezet. Maar de banken hebben natuurlijk prima ontwijkingsmogelijkheden paraat. Daarom wil de Tweede Kamer nu de vaste salarissen matigen.

Op zich een logische gedachte dat er wat meer matiging in de bancaire sector komt.

Ondanks bonusverbod hoger salaris

In de bankensector mogen sinds de kredietcrisis en het geven van miljarden aan staatssteun geen bonussen meer worden uitgekeerd. Maar dit lijkt door de sector handig te worden omzeild. Er zijn namelijk geen restricties ten aanzien van het salaris. Er mag wel meer loon worden gegeven. En deze mogelijkheid wordt gretig benut. Bij diverse banken en verzekeraars zijn opvallende loonsverhogingen te zien.

Nederland hoogste loon ter wereld

De Nederlander verdient een van de hoogste lonen van de wereld. Wist u dat? In het Westen wordt natuurlijk al het meeste verdient op de wereld. Maar binnen West-Europa staat Nederland zelfs nog bovenaan. We verdienen meer dan gelijke functies in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Het onderzoek is gedaan door Loonwijzer in 65 landen. Voor de koopkracht wordt de Big Mac-index gebruikt. Wie verdient het minst? Administratieve krachten in Pakistan verdienen erg weinig. En in Europa hebben Hongarije en Rusland zeer lage lonen.

Werknemers krijgen genoeg salaris

De meeste werknemers zijn tevreden met het salaris dat ze krijgen. Dat is op zich goed nieuws. Een meerderheid van de medewerkers (59 procent) is tevreden over hun inkomen. Dit blijkt uit een poll van carrièresite Monsterboard.nl onder 533 bezoekers. 19 procent van de ondervraagden heeft niets aan te merken op zijn salaris en 40 procent is redelijk tevreden, maar zou een loonsverhoging best op prijs stellen.

“Door de economische situatie waarin we verkeren, is de hoogte van het salaris wellicht minder belangrijk geworden”, zegt Rikke Wivel, Senior Director Marketing, bij Monster. “De meeste werknemers zijn blij dat ze een baan hebben en begrijpen dat hun salaris in deze tijd niet altijd kan stijgen. Wanneer de economie weer aantrekt, zullen werknemers verwachten dat hun salaris weer gaat toenemen. Werkgevers moeten hier rekening mee houden en goede werknemers op tijd belonen om hen niet kwijt te raken.

Niet iedereen blij
Een groot deel van de respondenten is daarentegen ontevreden over de hoogte van hun loon. 41 procent vindt dat zij te weinig betaald krijgt voor het werk dat zij verricht. “Wie echt ontevreden is over zijn inkomen kan overwegen van baan te veranderen. Dat blijkt nog altijd de snelste manier om meer te gaan verdienen”, aldus Wivel.
De resultaten zijn afkomstig van polls op de website en de Monsterboard Facebook-pagina van Monsterboard.nl van 15 januari tot en met 6 februari 2012. Er is getoetst hoe tevreden men is over het salaris.

Bestuurders nog steeds dik betaald

VNO-NCW pleit voor het niet laten stijgen van de lonen. Maar de eigen bestuurders geven zichzelf wel een dik loon. Werkgeversorganisatie VNO-NCW pleit voor een nationaal akkoord over de zogenoemde nullijn. Maar juist de bedrijven die VNO-NCW vertegenwoordigt betalen hun topbestuurders dit jaar in veel gevallen meer loon. Voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW hield vorige maand een pleidooi: het bevriezen van de lonen zou een stimulans zijn voor de economie. Het verdeelt volgens Wientjes niet alleen de pijn, maar levert onmiddellijk ook veel geld op.

Maar niet iedereen geeft meteen gehoor aan die oproep, blijkt uit een rondgang:

 • Vastgoedbedrijf Corio, bekend van winkelcentrum Hoog Catherijne. Topman Gerard Groener ziet zijn vaste salaris (excl. bonussen) met 14% stijgen van 359.000 naar 410.000 euro.
 • PostNL. Financieel directeur Jan Bos gaat er van 350.000 tot 425.000 euro 21% op vooruit. Een tweede bestuurslid (Herna Verhagen) 10% (van 410.000 tot 450.000 euro).
 • Uitzendbureau Randstad. Topman Ben Noteboom gaat in 2012 bijna 11 procent meer verdienen (van 874.000 tot 967.700 euro).
 • ‘Goede directeuren zijn schaars’

  Volgens Susanne Stolte van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren kan het soms niet anders: “Als je goede directeuren en bestuurders wil hebben, die zijn nu eenmaal schaars en daar zul je soms meer voor moeten betalen.”

  VNO-NCW wil niet zeggen wat Wientjes verdient, maar wel dat hij zichzelf aan de nullijn zal houden als die er komt.

  Cao-lonen lager dan inflatie

  De lonen zijn in 2011 met gemiddeld 1,30% gestegen, terwijl de inflatie 2,30% was. De meeste werknemers zijn er reeel gezien een volle procent op achteruit gegaan. In 2010 zijn de cao-lonen, net als in 2009, met gemiddeld 1,3 procent gestegen, meldt het CBS. Deze matige loonstijging is een stuk lager dan de inflatie, want die kwam in 2011 uit op 2,3 procent.

  Hoewel de cao-lonen in 2011 met mate stegen, is de stijging gedurende het jaar wel wat opgelopen. In het eerste kwartaal van dat jaar namen de lonen nog met 1,1 procent toe, in het laatste kwartaal was dit 1,5 procent.

  De gemiddelde prijsstijging kwam vorig jaar op 2,3 procent uit. Dit betekent dat de lonen een vol procentpunt achterlopen op de inflatie.

  Contractuele loonkosten 1,7 procent hoger
  In 2011 waren de contractuele loonkosten 1,7 procent hoger dan een jaar eerder. Dit komt door de cao-loonstijging, maar ook doordat de werkgeversbijdrage voor het sectorfonds in 2011 is toegenomen.

  Bij particuliere bedrijven en de gesubsidieerde sector stegen de loonkosten in 2011 met respectievelijk 1,9 en 1,6 procent. Bij de overheid stegen de loonkosten met 0,5 procent het minst. Dit terwijl vorig jaar de loonkosten in deze sector nog meer dan gemiddeld toenamen.

  Utrecht hoogste loon

  Werknemers in Utrecht krijgen het hoogste salaris. Tot noch toe was dit altijd de Randstad. Het Nationaal Beloningsonderzoek concludeert dit aan de hand van een onderzoek onder 220 duizend werknemers.

  In het noorden, het zuiden en in het oosten van Nederland zijn de lonen lager dan het gemiddelde. Verder blijkt wederom dat vrouwen minder salaris krijgen dan mannen. En dat in de private sector de lonen zijn gestegen, maar niet bij de overheid.

  Flexibiliteit belangrijker dan salaris

  U gelooft het misschien niet, maar jonge werknemers van tegenwoordig kunnen volgens Cisco niet zonder sociale media zoals Twitter en Facebook tijdens werktijd. Studenten geven in een interview zelfs aan dat dit een belangrijk aspect is geworden bij de keuze van een werkgever; zij vinden dit aspect belangrijker dan de hoogte van het loon (!). Naast het gebruik van sociale media willen de nieuwe werknemers flexibiliteit op allerlei manieren, ook in werktijden.

  Werkgevers moeten zich goed deze wens tot flexibiliteit van de volgende generatie van werknemers beseffen. Het nieuwe werken is een van de trends waar echt rekening mee moet worden gehouden.