Category Archives: overheid

Gemeenteraadsleden verdienen niet teveel

Moeten gemeenteraadsleden minder verdienen? In Amsterdam kwam dit aan de orde. De net aangetreden raadsleden in Amsterdam willen niet 20 procent inleveren van de maandelijkse beloning van ruim 2200 euro. Argument; ‘De huidige hoogte van de vergoeding doet recht aan de zwaarte van het werk in Amsterdam.’ Het werk als raadslid eist ook zijn tol, stelde VVD’er Daniël van der Ree. ‘De meesten van ons moeten ontslag nemen, parttime gaan werken en opofferingen brengen in ons privéleven.’

Ook ambtenaren lager loon

Ook in Belgie willen ze bezuinigen. En een logische oplossing is om de lonen van ambtenaren te verlagen. De Vlaamse regering wil volgend jaar 100 miljoen euro besparen op de loonkosten van de ambtenaren. Ook het onderwijs is hierbij inbegrepen. De ambtenaren bieden weerstand. Terwijl dit raar is; iedereen moet inleveren, dus ook zij! Althans, dat vindt de uitgever van deze website.

Lonen bevriezen van rechtswege?

Het is laatst aan de orde gekomen; het invoeren van een loonwet die regelt dat alle uitkeringen en de salarissen van ambtenaren en semi-ambtenaren worden bevroren. Dit zou een rigoureuze maatregel zijn om de overheidsfinancien op orde te brengen.

Ambtenaren hebben extreme loonstijging gekregen, wat een onzin

Ons zou het wel aanspreken om de lonen van ambtenaren een keertje op de nullijn te houden. Rijksambtenaren hebben in de jaren 2009, 2010 en 2011 elk jaar 3,00% loonstijging gekregen. En voor het inleveren van twee vakantiedagen gratis een dertiende maand (!). Dit betekent dat veel ambtenaren in de afgelopen drie jaren een totale loonstijging van 16% hebben meegemaakt. Zonder harder te werken. Tegelijk zijn in de private sector in deze moeilijke jaren de lonen gelijk gebleven. Wat een rechtsongelijkheid en geldverspilling. Alle reden om de broekriem maar eens te halen zouden wij zeggen!

Gezocht op:

Utrecht hoogste loon

Werknemers in Utrecht krijgen het hoogste salaris. Tot noch toe was dit altijd de Randstad. Het Nationaal Beloningsonderzoek concludeert dit aan de hand van een onderzoek onder 220 duizend werknemers.

In het noorden, het zuiden en in het oosten van Nederland zijn de lonen lager dan het gemiddelde. Verder blijkt wederom dat vrouwen minder salaris krijgen dan mannen. En dat in de private sector de lonen zijn gestegen, maar niet bij de overheid.

Topsalarissen in zorg blijven

De bestuurders in de zorgsector weigeren hun salaris te verlagen tot onder de door hen gestelde beloningscode. De salarissen liggen dik boven het eigen maximum van 190.000, namelijk ruim 248.000 euro. Desgevraagd heeft elke bestuurder of directeur wel een plausibele verklaring waarom hij of zij juist meer verdient. Maar daarmee is de beloningscode ‘nauwelijks’ in werking. Dit wordt ook beaamd door de vereniging van zorgbestuurders NVZD.

Lager salaris publieke functies

Het salaris van topposities in de publieke sector moet lager. En zeker in de cultuursector. Dit heeft staatssecretaris Zijlstra onlangs aan de Tweede Kamer gemeld. Voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector geldt een maximum van euro 223.666 euro. Maar deze kan per sector nog nader worden verscherpt.

In de culturele sector zijn alle topbeloningen al binnen dit plafond. Er is dus prima ruimte om het plafond nog wat te verlagen. En dit zou ook in verhouding zijn met alle ingrepen en bezuinigingen die de sector moet doormaken.

Wij zeggen, ambtenaren mogen best wat minder verdienen. Allemaal wat bezuinigen, dan komen we er wel weer bovenop. En je gaat toch niet bij de overheid werken voor het geld, niet waar?

Bij hoge salarissen minder subsidie

De ChristenUnie wil dat de overheid minder subsidie verstrekt aan instellingen die hun directie en bestuurders hoge salarissen geven. Dat wil zeggen een salaris boven de Balkenendenorm. Deze is 188.000 euro per jaar.

Zo verstrekt de gemeente Wageningen subsidies aan zeker vier organisaties waarvan directie en bestuurders meer verdienen dan de Balkenendenorm. Waarschijnlijk gaat pas in 2013 landelijke regelgeving hierover in. Maar de ChristenUnie wil dat Wageningen zo snel mogelijk ingrijpt en snijdt in de subsidies van de betrokken instellingen.