Category Archives: algemeen

In 2018 bijna iedereen meer loon

In 2018 ontvangt bijna elke werkende Nederlander een hoger loon. Het zijn met name de hoogste inkomens die profiteren. Dit blijkt uit onderzoek van Loonwijzer en Raet.

Jan modaal (huishoudens met een inkomen vanaf 2500 euro tot twee keer modaal zijnde 6000 euro) gaan er gemiddeld zo’n 5 euro op vooruit per maand, een stijging van 0,2 tot 0,3 procent in 2018. Bij de lagere inkomensgroepen (onder eenmaal modaal, ofwel tot 2500 euro per maand) is er sprake van een kleine stijging. Voor de hogere inkomensgroepen (meer dan twee keer modaal, dus boven de 6000 euro per maand) geldt dat hun loonstrookje flink stijgt, met gemiddeld vanaf zo’n 14 euro per maand. Dit komt neer op een stijging van het nettoloon met maar liefst 0,3 tot 0,4 procent.

Loonstijging 2019

Salarisdienstverlener ADP komt voor het jaar 2018 met gelijke resultaten. De lagere inkomens krijgen er 7 euro bij, en vanaf twee keer modaal stijgt het loon met 16 euro.
Op 1 januari 2019 gaat er meer veranderen. De regering heeft gesteld dat werk moet lonen en heeft daar de belastingmaatregelen op ingezet. In 2019 zullen werknemers nog meer de fiscale gevolgen van deze verbeteringen meemaken. Dat lijkt dus goed nieuws voor werkend Nederland!

Gemiddelde loon 2017

Wat verdient iemand? Wat is eigenlijk het gemiddelde inkomen van een Nederlander in 2017? Het Centraal PlanBureau houdt dit jaarlijks bij. Zij gaan uit van het modaal inkomen. Daarbij is er overigens een verschil tussen het modaal inkomen en het gemiddeld inkomen. Het modale inkomen is het meest voorkomende inkomen. Concreet komt dit erop neer dat het ongeveer 79% van het gemiddelde inkomen is, gebaseerd op voorgaande decennia.

Volgens het CPB is het modaal inkomen in 2017 zo’n € 37.000 per jaar. Dat komt neer op ongeveer € 2.846 bruto en ongeveer € 2.152 netto per maand.

Het gaat goed met de economie, dus waarom stijgen de lonen niet?

Het Centraal Planbureau (CPB) kwam vandaag wederom met goed nieuws: de economie groeit dit jaar met 2,4 procent en volgend jaar nog eens met 2 procent. Ook de werkgelegenheid groeit. Ondertussen blijven de lonen achter. Hoe kan dat?

Economische wetten schrijven voor dat er minder werkloosheid is als het goed gaat met de economie. So far so good, want de werkloosheid daalt in 2018 verder naar 4,7 procent. Dat betekent veel vraag naar personeel en minder aanbod: er ontstaat krapte op de arbeidsmarkt. Krapte betekent in de regel dat de prijzen, in dit geval de loonkosten voor werkgevers, omhoog gaan. Maar tot nu toe zien werknemers daar weinig van terug op hun loonstrookje.

“Op dit moment groeien de cao-lonen gemiddeld met 1,7 procent in onze raming voor dit jaar en 2 procent voor volgend jaar. Dan blijft er niet zo heel veel over in je portemonnee als je rekening houdt met alle gestegen prijzen, en dat is natuurlijk jammer”, zegt CPB-directeur Laura van Geest.

Ter vergelijking: vakbond FNV wil dat iedereen met een cao er dit jaar met 2,5 procent op vooruitgaat.

Hebzucht levert geen hoger salaris op

Greed is good? Nou, in elk geval niet voor je salaris. Uit het Nationaal Salaris Onderzoek van Nyenrode Business Universiteit en Intermediair blijkt dat mensen met een hebzuchtig karakter relatief minder verdienen.

RTLZ zet het mooi op een rijtje. Heb je een open karakter, dan verhoogt dat je jaarsalaris bijvoorbeeld met 974 euro per jaar, ten opzichte van een modaal salaris. Stabiliteit levert 558 euro extra op. En, hou je vast, hebzuchtige mensen verdienen gemiddeld 437 euro minder!

Het heeft geen zin om alleen georienteerd te zijn op geld. Geld is een gevolg van succes, niet de oorzaak. Bedenk daarom, als je over loon praat, of het nu echt gaat om geld, of dat je meer toegevoegde waarde of waardering zou willen hebben.
Meer weten? Kijk eens op http://www.rijkwordentips.nl/ en lees daar tips om rijk te worden.

Ook ambtenaren lager loon

Ook in Belgie willen ze bezuinigen. En een logische oplossing is om de lonen van ambtenaren te verlagen. De Vlaamse regering wil volgend jaar 100 miljoen euro besparen op de loonkosten van de ambtenaren. Ook het onderwijs is hierbij inbegrepen. De ambtenaren bieden weerstand. Terwijl dit raar is; iedereen moet inleveren, dus ook zij! Althans, dat vindt de uitgever van deze website.

Koningin levert salaris in

In deze tijden van crisis levert ook de Koningin wat salaris in. Dat is een goed teken. Koningin Beatrix gaat van 830.000 euro per jaar naar 825.000 euro per jaar. En Willem-Alexander en Maxima krijgen elk volgend jaar 245.000 euro salaris. Dat is per persoon 1000 euro minder dan dit jaar.

Zo zie je dat iedereen wat inlevert de komende tijd!

Ondanks bonusverbod hoger salaris

In de bankensector mogen sinds de kredietcrisis en het geven van miljarden aan staatssteun geen bonussen meer worden uitgekeerd. Maar dit lijkt door de sector handig te worden omzeild. Er zijn namelijk geen restricties ten aanzien van het salaris. Er mag wel meer loon worden gegeven. En deze mogelijkheid wordt gretig benut. Bij diverse banken en verzekeraars zijn opvallende loonsverhogingen te zien.

Hogere lonen oplossing voor crisis

Is loonstijging de oplossing voor de crisis? In Duitsland zijn er loonstijgingen van 5 procent. En de consumenten hebben daar geen last van investeringsvrees. Nee, er wordt gretig uitgegeven. En dit is goed voor de economie. Ja maar, worden we dan niet te duur, hoor ik u zeggen? We zijn toch altijd aan het polderen om met elkaar de lonen laag te houden? We leven toch boven onze stand en zouden eens kunnen matigen? Allemaal waar. Maar er spelen meer zaken. Het is in elk geval eens een leuke totaal andere invalshoek om de economie weer aan de gang te krijgen en de crisis te bezweren.

Nederland moet rekening houden met een ‘derde dip’. De tweede recessie in korte tijd is weliswaar voorbij, meldde het CBS vorige week. Maar de economie kwakkelt nog zodanig dat de groei binnenkort gemakkelijk weer kan omslaan in krimp, waarschuwde het Economisch Bureau van ING gisteren.

Dat komt voor een groot deel door de Nederlandse consumenten. Die lijken op dit moment angstig veel op de Grieken, de Portugezen en de Spanjaarden. Geplaagd door een zwakke huizenmarkt, overheidsbezuinigingen die een gat in de koopkracht slaan en een zeer matige loonontwikkeling weigeren ze geld uit te geven. Omdat het buitenland ook niet uitbundig groeit, kan de export niet als grote redder optreden.

De ING-economen vestigen hun hoop op de oplossing van de eurocrisis: een duidelijk pad naar een banken- en begrotingsunie en, om dat makkelijker te maken, een ruim monetair beleid van de ECB. Dan zullen consumenten weer meer vertrouwen krijgen. Met de laatste eurotop zijn er aardige stappen in die richting gezet. Het is niettemin nogal twijfelachtig of de Nederlandse consument de eurodeal van gisteren opvat als een signaal om zich vandaag richting winkelstraat te spoeden.

Die Nederlandse consument zou eens inspiratie bij de oosterburen kunnen opdoen, in plaats van zich te meten met Zuid-Europa. De Duitsers hebben weinig last van pessimisme. Hoe doen ze dat? Niet omdat hun regering de economie wel lekker stimuleert. Hoewel economen het aanbevelen kan bondskanselier Merkel, net als premier Rutte, het zich niet permitteren flink uit te geven terwijl de rest van Europa scherp moet snijden. Er is echter nog een andere weg naar economische groei en die heet loonstijging. Werkgevers en werknemers bereiken in Duitsland akkoorden met 4 of 5 procent salarisverhoging. Ook de ambtenaren gaan er flink op vooruit. Dat is nog eens wat anders dan de in Nederland gepredikte nullijn, niet alleen voor door de overheid betaald personeel maar ook voor de marktsector.

De Nederlandse werkgevers wijzen altijd op de export, als argument voor zuinigheid. Te hoge loonsprongen maken Nederlandse waar duurder en dus onaantrekkelijker. Laat dat nu juist zijn wat de muntunie nodig heeft. In de luwte van de felle gevechten over bankenunie, eurobonds en reddingsfondsen werkt de Europese Commissie aan maatstaven voor evenwicht in de euro-economie. Eén van de diepere oorzaken van de ellende is namelijk dat het noorden sinds de invoering van de euro meer is gaan exporteren en het zuiden meer gaan importeren. In de toekomst zouden die overschotten en tekorten op de betalingsbalansen aan maxima gebonden moeten worden, plus bijbehorende straffen voor wie over de schreef gaat.

Een te groot overschot betekent dan een geldboete voor de Nederlandse overheid, of een advies van de Europese Commissie de lonen eens flink op te jutten. Goed, zover is het nog niet, als het er al echt van komt. Maar het zou toch even schrikken zijn voor de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW als hij voortaan het pakketje looneisen vanuit een net kantoorpand in Brussel ontvangt.

Gezocht op:

Lonen bevriezen van rechtswege?

Het is laatst aan de orde gekomen; het invoeren van een loonwet die regelt dat alle uitkeringen en de salarissen van ambtenaren en semi-ambtenaren worden bevroren. Dit zou een rigoureuze maatregel zijn om de overheidsfinancien op orde te brengen.

Ambtenaren hebben extreme loonstijging gekregen, wat een onzin

Ons zou het wel aanspreken om de lonen van ambtenaren een keertje op de nullijn te houden. Rijksambtenaren hebben in de jaren 2009, 2010 en 2011 elk jaar 3,00% loonstijging gekregen. En voor het inleveren van twee vakantiedagen gratis een dertiende maand (!). Dit betekent dat veel ambtenaren in de afgelopen drie jaren een totale loonstijging van 16% hebben meegemaakt. Zonder harder te werken. Tegelijk zijn in de private sector in deze moeilijke jaren de lonen gelijk gebleven. Wat een rechtsongelijkheid en geldverspilling. Alle reden om de broekriem maar eens te halen zouden wij zeggen!

Gezocht op: