Category Archives: advies

Hebzucht levert geen hoger salaris op

Greed is good? Nou, in elk geval niet voor je salaris. Uit het Nationaal Salaris Onderzoek van Nyenrode Business Universiteit en Intermediair blijkt dat mensen met een hebzuchtig karakter relatief minder verdienen.

RTLZ zet het mooi op een rijtje. Heb je een open karakter, dan verhoogt dat je jaarsalaris bijvoorbeeld met 974 euro per jaar, ten opzichte van een modaal salaris. Stabiliteit levert 558 euro extra op. En, hou je vast, hebzuchtige mensen verdienen gemiddeld 437 euro minder!

Het heeft geen zin om alleen georienteerd te zijn op geld. Geld is een gevolg van succes, niet de oorzaak. Bedenk daarom, als je over loon praat, of het nu echt gaat om geld, of dat je meer toegevoegde waarde of waardering zou willen hebben.
Meer weten? Kijk eens op http://www.rijkwordentips.nl/ en lees daar tips om rijk te worden.

Vakbond wil weer eens nivelleren

De FNV haalt weer eens oud stokpaardje van stal; nivelleren. Zij stellen dat beloningen van topbestuurders beperkt moeten worden, zodat deze meer in verhouding zijn met de beloningen van overige werknemers binnen een bedrijf. Er is een grote loonongelijkheid volgens de vakbond. Bij Shell verdient de directeur bijna 400 keer zoveel als de laagstbetaalde werknemer. Zij wijzen naar een wettelijke bepaling dat beloningen moeten worden vastgesteld met inachtneming van de beloningsverhoudingen binnen de ondernemingen.

Wij zeggen; laat de markt zijn werk doen. Ga gewoon hard werken dan verdien je wat je krijgt. En als iemand meer waarde toevoegt dan een ander, dan krijgt die meer. En als je daar niet tevreden mee bent, begin dan voor jezelf of wijzig van werkgever.

Loonstijging 2011

De NCP Groep geeft een aardig advies over de loonstijgingen in 2011. Er is nog grote onzekerheid in welke mate de economie zich gaat herstellen. De inflatie over 2010 was 1,6%.

Het salarisadvies van de NC Groep voor 2011 is om voorzichtig om te gaan met loonstijgingen, afhankelijk van de bedrijfsresultaten en de inflatiecijfers. Zij vinden dat men steeds minder centraal de indexering van lonen moet regelen, maar specifiek per bedrijf naar de situatie moet worden gekeken.

Loonstijging 2011
Er wordt een lichte stijging van het netto salaris in 2011 verwacht. U houdt bij een gelijk bruto salaries netto iets meer over dan in 2010. Er is een hogere arbeidskorting en lagere belastingtarieven. De laagste inkomens kennen de grootste stijging.

Bron: Loonstijging en salarisadvies

Gezocht op: