Author Archives: admin

In 2018 bijna iedereen meer loon

In 2018 ontvangt bijna elke werkende Nederlander een hoger loon. Het zijn met name de hoogste inkomens die profiteren. Dit blijkt uit onderzoek van Loonwijzer en Raet.

Jan modaal (huishoudens met een inkomen vanaf 2500 euro tot twee keer modaal zijnde 6000 euro) gaan er gemiddeld zo’n 5 euro op vooruit per maand, een stijging van 0,2 tot 0,3 procent in 2018. Bij de lagere inkomensgroepen (onder eenmaal modaal, ofwel tot 2500 euro per maand) is er sprake van een kleine stijging. Voor de hogere inkomensgroepen (meer dan twee keer modaal, dus boven de 6000 euro per maand) geldt dat hun loonstrookje flink stijgt, met gemiddeld vanaf zo’n 14 euro per maand. Dit komt neer op een stijging van het nettoloon met maar liefst 0,3 tot 0,4 procent.

Loonstijging 2019

Salarisdienstverlener ADP komt voor het jaar 2018 met gelijke resultaten. De lagere inkomens krijgen er 7 euro bij, en vanaf twee keer modaal stijgt het loon met 16 euro.
Op 1 januari 2019 gaat er meer veranderen. De regering heeft gesteld dat werk moet lonen en heeft daar de belastingmaatregelen op ingezet. In 2019 zullen werknemers nog meer de fiscale gevolgen van deze verbeteringen meemaken. Dat lijkt dus goed nieuws voor werkend Nederland!

Gemiddelde loon 2017

Wat verdient iemand? Wat is eigenlijk het gemiddelde inkomen van een Nederlander in 2017? Het Centraal PlanBureau houdt dit jaarlijks bij. Zij gaan uit van het modaal inkomen. Daarbij is er overigens een verschil tussen het modaal inkomen en het gemiddeld inkomen. Het modale inkomen is het meest voorkomende inkomen. Concreet komt dit erop neer dat het ongeveer 79% van het gemiddelde inkomen is, gebaseerd op voorgaande decennia.

Volgens het CPB is het modaal inkomen in 2017 zo’n € 37.000 per jaar. Dat komt neer op ongeveer € 2.846 bruto en ongeveer € 2.152 netto per maand.

Het gaat goed met de economie, dus waarom stijgen de lonen niet?

Het Centraal Planbureau (CPB) kwam vandaag wederom met goed nieuws: de economie groeit dit jaar met 2,4 procent en volgend jaar nog eens met 2 procent. Ook de werkgelegenheid groeit. Ondertussen blijven de lonen achter. Hoe kan dat?

Economische wetten schrijven voor dat er minder werkloosheid is als het goed gaat met de economie. So far so good, want de werkloosheid daalt in 2018 verder naar 4,7 procent. Dat betekent veel vraag naar personeel en minder aanbod: er ontstaat krapte op de arbeidsmarkt. Krapte betekent in de regel dat de prijzen, in dit geval de loonkosten voor werkgevers, omhoog gaan. Maar tot nu toe zien werknemers daar weinig van terug op hun loonstrookje.

“Op dit moment groeien de cao-lonen gemiddeld met 1,7 procent in onze raming voor dit jaar en 2 procent voor volgend jaar. Dan blijft er niet zo heel veel over in je portemonnee als je rekening houdt met alle gestegen prijzen, en dat is natuurlijk jammer”, zegt CPB-directeur Laura van Geest.

Ter vergelijking: vakbond FNV wil dat iedereen met een cao er dit jaar met 2,5 procent op vooruitgaat.

Hebzucht levert geen hoger salaris op

Greed is good? Nou, in elk geval niet voor je salaris. Uit het Nationaal Salaris Onderzoek van Nyenrode Business Universiteit en Intermediair blijkt dat mensen met een hebzuchtig karakter relatief minder verdienen.

RTLZ zet het mooi op een rijtje. Heb je een open karakter, dan verhoogt dat je jaarsalaris bijvoorbeeld met 974 euro per jaar, ten opzichte van een modaal salaris. Stabiliteit levert 558 euro extra op. En, hou je vast, hebzuchtige mensen verdienen gemiddeld 437 euro minder!

Het heeft geen zin om alleen georienteerd te zijn op geld. Geld is een gevolg van succes, niet de oorzaak. Bedenk daarom, als je over loon praat, of het nu echt gaat om geld, of dat je meer toegevoegde waarde of waardering zou willen hebben.
Meer weten? Kijk eens op http://www.rijkwordentips.nl/ en lees daar tips om rijk te worden.

Gemeenteraadsleden verdienen niet teveel

Moeten gemeenteraadsleden minder verdienen? In Amsterdam kwam dit aan de orde. De net aangetreden raadsleden in Amsterdam willen niet 20 procent inleveren van de maandelijkse beloning van ruim 2200 euro. Argument; ‘De huidige hoogte van de vergoeding doet recht aan de zwaarte van het werk in Amsterdam.’ Het werk als raadslid eist ook zijn tol, stelde VVD’er Daniël van der Ree. ‘De meesten van ons moeten ontslag nemen, parttime gaan werken en opofferingen brengen in ons privéleven.’

Bankensector te hoge lonen

De politiek blijft ermee zitten dat de bankensector overeind is gehouden met overheidssteun, maar nu weer royale beloningen en bonussen uitkeert. Op de bonussen was al een maximum gezet. Maar de banken hebben natuurlijk prima ontwijkingsmogelijkheden paraat. Daarom wil de Tweede Kamer nu de vaste salarissen matigen.

Op zich een logische gedachte dat er wat meer matiging in de bancaire sector komt.

Crisisheffing over lonen 2012

Wist u dat? Wij denken dat veel mensen dit niet scherp op het netvlies hebben. Let op; keert u meer dan euro 150.000 aan een medewerker aan loon uit in het jaar 2012? Dan dient u in 2013 een extra eindheffing van 16% te betalen van de lonen in 2012 boven de euro 150.000. Dit wordt ook wel de crisisheffing genoemd, een product uit het Lenteakkoord.

Er lijken geen mogelijkheden om aan deze Robin Hood – belasting te ontkomen.

Ook ambtenaren lager loon

Ook in Belgie willen ze bezuinigen. En een logische oplossing is om de lonen van ambtenaren te verlagen. De Vlaamse regering wil volgend jaar 100 miljoen euro besparen op de loonkosten van de ambtenaren. Ook het onderwijs is hierbij inbegrepen. De ambtenaren bieden weerstand. Terwijl dit raar is; iedereen moet inleveren, dus ook zij! Althans, dat vindt de uitgever van deze website.