Tag Archives: Salaris

Het gaat goed met de economie, dus waarom stijgen de lonen niet?

Het Centraal Planbureau (CPB) kwam vandaag wederom met goed nieuws: de economie groeit dit jaar met 2,4 procent en volgend jaar nog eens met 2 procent. Ook de werkgelegenheid groeit. Ondertussen blijven de lonen achter. Hoe kan dat?

Economische wetten schrijven voor dat er minder werkloosheid is als het goed gaat met de economie. So far so good, want de werkloosheid daalt in 2018 verder naar 4,7 procent. Dat betekent veel vraag naar personeel en minder aanbod: er ontstaat krapte op de arbeidsmarkt. Krapte betekent in de regel dat de prijzen, in dit geval de loonkosten voor werkgevers, omhoog gaan. Maar tot nu toe zien werknemers daar weinig van terug op hun loonstrookje.

“Op dit moment groeien de cao-lonen gemiddeld met 1,7 procent in onze raming voor dit jaar en 2 procent voor volgend jaar. Dan blijft er niet zo heel veel over in je portemonnee als je rekening houdt met alle gestegen prijzen, en dat is natuurlijk jammer”, zegt CPB-directeur Laura van Geest.

Ter vergelijking: vakbond FNV wil dat iedereen met een cao er dit jaar met 2,5 procent op vooruitgaat.

Hebzucht levert geen hoger salaris op

Greed is good? Nou, in elk geval niet voor je salaris. Uit het Nationaal Salaris Onderzoek van Nyenrode Business Universiteit en Intermediair blijkt dat mensen met een hebzuchtig karakter relatief minder verdienen.

RTLZ zet het mooi op een rijtje. Heb je een open karakter, dan verhoogt dat je jaarsalaris bijvoorbeeld met 974 euro per jaar, ten opzichte van een modaal salaris. Stabiliteit levert 558 euro extra op. En, hou je vast, hebzuchtige mensen verdienen gemiddeld 437 euro minder!

Het heeft geen zin om alleen georienteerd te zijn op geld. Geld is een gevolg van succes, niet de oorzaak. Bedenk daarom, als je over loon praat, of het nu echt gaat om geld, of dat je meer toegevoegde waarde of waardering zou willen hebben.
Meer weten? Kijk eens op http://www.rijkwordentips.nl/ en lees daar tips om rijk te worden.

Gemeenteraadsleden verdienen niet teveel

Moeten gemeenteraadsleden minder verdienen? In Amsterdam kwam dit aan de orde. De net aangetreden raadsleden in Amsterdam willen niet 20 procent inleveren van de maandelijkse beloning van ruim 2200 euro. Argument; ‘De huidige hoogte van de vergoeding doet recht aan de zwaarte van het werk in Amsterdam.’ Het werk als raadslid eist ook zijn tol, stelde VVD’er Daniël van der Ree. ‘De meesten van ons moeten ontslag nemen, parttime gaan werken en opofferingen brengen in ons privéleven.’

Bankensector te hoge lonen

De politiek blijft ermee zitten dat de bankensector overeind is gehouden met overheidssteun, maar nu weer royale beloningen en bonussen uitkeert. Op de bonussen was al een maximum gezet. Maar de banken hebben natuurlijk prima ontwijkingsmogelijkheden paraat. Daarom wil de Tweede Kamer nu de vaste salarissen matigen.

Op zich een logische gedachte dat er wat meer matiging in de bancaire sector komt.

Crisisheffing over lonen 2012

Wist u dat? Wij denken dat veel mensen dit niet scherp op het netvlies hebben. Let op; keert u meer dan euro 150.000 aan een medewerker aan loon uit in het jaar 2012? Dan dient u in 2013 een extra eindheffing van 16% te betalen van de lonen in 2012 boven de euro 150.000. Dit wordt ook wel de crisisheffing genoemd, een product uit het Lenteakkoord.

Er lijken geen mogelijkheden om aan deze Robin Hood – belasting te ontkomen.

Ook ambtenaren lager loon

Ook in Belgie willen ze bezuinigen. En een logische oplossing is om de lonen van ambtenaren te verlagen. De Vlaamse regering wil volgend jaar 100 miljoen euro besparen op de loonkosten van de ambtenaren. Ook het onderwijs is hierbij inbegrepen. De ambtenaren bieden weerstand. Terwijl dit raar is; iedereen moet inleveren, dus ook zij! Althans, dat vindt de uitgever van deze website.

Koningin levert salaris in

In deze tijden van crisis levert ook de Koningin wat salaris in. Dat is een goed teken. Koningin Beatrix gaat van 830.000 euro per jaar naar 825.000 euro per jaar. En Willem-Alexander en Maxima krijgen elk volgend jaar 245.000 euro salaris. Dat is per persoon 1000 euro minder dan dit jaar.

Zo zie je dat iedereen wat inlevert de komende tijd!

Ondanks bonusverbod hoger salaris

In de bankensector mogen sinds de kredietcrisis en het geven van miljarden aan staatssteun geen bonussen meer worden uitgekeerd. Maar dit lijkt door de sector handig te worden omzeild. Er zijn namelijk geen restricties ten aanzien van het salaris. Er mag wel meer loon worden gegeven. En deze mogelijkheid wordt gretig benut. Bij diverse banken en verzekeraars zijn opvallende loonsverhogingen te zien.

Hogere lonen oplossing voor crisis

Is loonstijging de oplossing voor de crisis? In Duitsland zijn er loonstijgingen van 5 procent. En de consumenten hebben daar geen last van investeringsvrees. Nee, er wordt gretig uitgegeven. En dit is goed voor de economie. Ja maar, worden we dan niet te duur, hoor ik u zeggen? We zijn toch altijd aan het polderen om met elkaar de lonen laag te houden? We leven toch boven onze stand en zouden eens kunnen matigen? Allemaal waar. Maar er spelen meer zaken. Het is in elk geval eens een leuke totaal andere invalshoek om de economie weer aan de gang te krijgen en de crisis te bezweren.

Nederland moet rekening houden met een ‘derde dip’. De tweede recessie in korte tijd is weliswaar voorbij, meldde het CBS vorige week. Maar de economie kwakkelt nog zodanig dat de groei binnenkort gemakkelijk weer kan omslaan in krimp, waarschuwde het Economisch Bureau van ING gisteren.

Dat komt voor een groot deel door de Nederlandse consumenten. Die lijken op dit moment angstig veel op de Grieken, de Portugezen en de Spanjaarden. Geplaagd door een zwakke huizenmarkt, overheidsbezuinigingen die een gat in de koopkracht slaan en een zeer matige loonontwikkeling weigeren ze geld uit te geven. Omdat het buitenland ook niet uitbundig groeit, kan de export niet als grote redder optreden.

De ING-economen vestigen hun hoop op de oplossing van de eurocrisis: een duidelijk pad naar een banken- en begrotingsunie en, om dat makkelijker te maken, een ruim monetair beleid van de ECB. Dan zullen consumenten weer meer vertrouwen krijgen. Met de laatste eurotop zijn er aardige stappen in die richting gezet. Het is niettemin nogal twijfelachtig of de Nederlandse consument de eurodeal van gisteren opvat als een signaal om zich vandaag richting winkelstraat te spoeden.

Die Nederlandse consument zou eens inspiratie bij de oosterburen kunnen opdoen, in plaats van zich te meten met Zuid-Europa. De Duitsers hebben weinig last van pessimisme. Hoe doen ze dat? Niet omdat hun regering de economie wel lekker stimuleert. Hoewel economen het aanbevelen kan bondskanselier Merkel, net als premier Rutte, het zich niet permitteren flink uit te geven terwijl de rest van Europa scherp moet snijden. Er is echter nog een andere weg naar economische groei en die heet loonstijging. Werkgevers en werknemers bereiken in Duitsland akkoorden met 4 of 5 procent salarisverhoging. Ook de ambtenaren gaan er flink op vooruit. Dat is nog eens wat anders dan de in Nederland gepredikte nullijn, niet alleen voor door de overheid betaald personeel maar ook voor de marktsector.

De Nederlandse werkgevers wijzen altijd op de export, als argument voor zuinigheid. Te hoge loonsprongen maken Nederlandse waar duurder en dus onaantrekkelijker. Laat dat nu juist zijn wat de muntunie nodig heeft. In de luwte van de felle gevechten over bankenunie, eurobonds en reddingsfondsen werkt de Europese Commissie aan maatstaven voor evenwicht in de euro-economie. Eén van de diepere oorzaken van de ellende is namelijk dat het noorden sinds de invoering van de euro meer is gaan exporteren en het zuiden meer gaan importeren. In de toekomst zouden die overschotten en tekorten op de betalingsbalansen aan maxima gebonden moeten worden, plus bijbehorende straffen voor wie over de schreef gaat.

Een te groot overschot betekent dan een geldboete voor de Nederlandse overheid, of een advies van de Europese Commissie de lonen eens flink op te jutten. Goed, zover is het nog niet, als het er al echt van komt. Maar het zou toch even schrikken zijn voor de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW als hij voortaan het pakketje looneisen vanuit een net kantoorpand in Brussel ontvangt.

Gezocht op: