Keuze vrouwen: werken of moeder zijn

Vrouwen kiezen sneller voor een rol als werker dan als moeder. Tenminste, dit blijkt uit een recent onderzoek. Jonge vrouwelijke dertigers stellen dat zij liever werken dan dat ze moeder zijn. De vraag is echter of ze dit nog steeds vinden als ze 35 zijn. Bij veel vrouwen komt toch onvermijdelijk het moment dat ze de finale keuze moeten maken, wil ik nog kinderen? En dan piepen de meeste wel anders. Dan willen ze toch moeder worden, en kan de opleiding en carriere in de prullenbak.

Salaris versus geluk

Forbes Magazine heeft meer dan 100 studies bekeken. Zij concluderen dat salaris niets zegt over hoe gelukkig u bent op uw werk. Advocaten die een topsalaris verdienen, meer dan een ton, zijn minder tevreden over hun werk dan een juffie op de kinderdagopvang die iets meer dan het minimumsalaris verdient.

Kortom, een hoog salaris betekent niet dat u gelukkiger bent op uw werk. Het is dus niet een keuze; gelukkig zijn in je werk of een goed salaris, maar het kan allebei, los van elkaar.

Vakbond wil weer eens nivelleren

De FNV haalt weer eens oud stokpaardje van stal; nivelleren. Zij stellen dat beloningen van topbestuurders beperkt moeten worden, zodat deze meer in verhouding zijn met de beloningen van overige werknemers binnen een bedrijf. Er is een grote loonongelijkheid volgens de vakbond. Bij Shell verdient de directeur bijna 400 keer zoveel als de laagstbetaalde werknemer. Zij wijzen naar een wettelijke bepaling dat beloningen moeten worden vastgesteld met inachtneming van de beloningsverhoudingen binnen de ondernemingen.

Wij zeggen; laat de markt zijn werk doen. Ga gewoon hard werken dan verdien je wat je krijgt. En als iemand meer waarde toevoegt dan een ander, dan krijgt die meer. En als je daar niet tevreden mee bent, begin dan voor jezelf of wijzig van werkgever.

Salaris taboe

Voor veel mensen is praten over salaris een taboe. Twee-derde van de werknemers praat niet met iemand over hun salaris. Dit is een gemiddelde voor Europa, in Nederland praten nog minder mensen over geld. Terwijl onze cultuur juist altijd als zo open wordt gedacht.

Toch lijkt het wel verstandig om meer over uw salaris te praten. Dan weet u wat u waard bent in de arbeidsmarkt en of u goed gewaardeerd wordt.

Verdien meer door onaardig te doen

Meer verdienen? Dan moet je onaardig doen. De werkgever denkt dan dat je goed voor jezelf opkomt, en ook voor de zaak. Recent onderzoek toont aan dat onaardige werknemers meer geld verdienen dan aardige werknemers. Dit geldt zowel voor vrouwen als voor mannen.

De onderzoekers vermoeden dat onvriendelijke mannen als harder worden gepercipieerd en daardoor misschien geschikter worden geacht voor hogere functies. Ook vrouwen die onaardig waren, kregen vaker promotie dan heel zachte vrouwen, maar wel minder vaak dan mannen. Waarschijnlijk komt dat doordat die eigenschap niet gewaardeerd wordt in vrouwen.

Topsalarissen in zorg blijven

De bestuurders in de zorgsector weigeren hun salaris te verlagen tot onder de door hen gestelde beloningscode. De salarissen liggen dik boven het eigen maximum van 190.000, namelijk ruim 248.000 euro. Desgevraagd heeft elke bestuurder of directeur wel een plausibele verklaring waarom hij of zij juist meer verdient. Maar daarmee is de beloningscode ‘nauwelijks’ in werking. Dit wordt ook beaamd door de vereniging van zorgbestuurders NVZD.

Lager salaris publieke functies

Het salaris van topposities in de publieke sector moet lager. En zeker in de cultuursector. Dit heeft staatssecretaris Zijlstra onlangs aan de Tweede Kamer gemeld. Voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector geldt een maximum van euro 223.666 euro. Maar deze kan per sector nog nader worden verscherpt.

In de culturele sector zijn alle topbeloningen al binnen dit plafond. Er is dus prima ruimte om het plafond nog wat te verlagen. En dit zou ook in verhouding zijn met alle ingrepen en bezuinigingen die de sector moet doormaken.

Wij zeggen, ambtenaren mogen best wat minder verdienen. Allemaal wat bezuinigen, dan komen we er wel weer bovenop. En je gaat toch niet bij de overheid werken voor het geld, niet waar?

Loonstijging eerste helft 2011 1,6 procent

De gemiddelde loonstijging in Nederland over de eerste helft van 2011 is 1,6 procent. Dat wil zeggen, alle lonen die zijn geregeld via een CAO. Dit is lager dan de inflatie van 2 procent, maar hoger dan de gemiddelde loonstijging in de tweede helft van 2011.

Veel werknemers krijgen een inflatiecorrectie over het loon halverwege het jaar. De inflatie (CPI-alle huishoudens) over 1 juli 2010 tot 1 juli 2011 is overigens 2,3 procent. Veel lonen worden op basis daarvan gecorrigeerd voor inflatie.

Loonstijging 2011

De NCP Groep geeft een aardig advies over de loonstijgingen in 2011. Er is nog grote onzekerheid in welke mate de economie zich gaat herstellen. De inflatie over 2010 was 1,6%.

Het salarisadvies van de NC Groep voor 2011 is om voorzichtig om te gaan met loonstijgingen, afhankelijk van de bedrijfsresultaten en de inflatiecijfers. Zij vinden dat men steeds minder centraal de indexering van lonen moet regelen, maar specifiek per bedrijf naar de situatie moet worden gekeken.

Loonstijging 2011
Er wordt een lichte stijging van het netto salaris in 2011 verwacht. U houdt bij een gelijk bruto salaries netto iets meer over dan in 2010. Er is een hogere arbeidskorting en lagere belastingtarieven. De laagste inkomens kennen de grootste stijging.

Bron: Loonstijging en salarisadvies

Bij hoge salarissen minder subsidie

De ChristenUnie wil dat de overheid minder subsidie verstrekt aan instellingen die hun directie en bestuurders hoge salarissen geven. Dat wil zeggen een salaris boven de Balkenendenorm. Deze is 188.000 euro per jaar.

Zo verstrekt de gemeente Wageningen subsidies aan zeker vier organisaties waarvan directie en bestuurders meer verdienen dan de Balkenendenorm. Waarschijnlijk gaat pas in 2013 landelijke regelgeving hierover in. Maar de ChristenUnie wil dat Wageningen zo snel mogelijk ingrijpt en snijdt in de subsidies van de betrokken instellingen.