Koningin levert salaris in

In deze tijden van crisis levert ook de Koningin wat salaris in. Dat is een goed teken. Koningin Beatrix gaat van 830.000 euro per jaar naar 825.000 euro per jaar. En Willem-Alexander en Maxima krijgen elk volgend jaar 245.000 euro salaris. Dat is per persoon 1000 euro minder dan dit jaar.

Zo zie je dat iedereen wat inlevert de komende tijd!

Ondanks bonusverbod hoger salaris

In de bankensector mogen sinds de kredietcrisis en het geven van miljarden aan staatssteun geen bonussen meer worden uitgekeerd. Maar dit lijkt door de sector handig te worden omzeild. Er zijn namelijk geen restricties ten aanzien van het salaris. Er mag wel meer loon worden gegeven. En deze mogelijkheid wordt gretig benut. Bij diverse banken en verzekeraars zijn opvallende loonsverhogingen te zien.

Hogere lonen oplossing voor crisis

Is loonstijging de oplossing voor de crisis? In Duitsland zijn er loonstijgingen van 5 procent. En de consumenten hebben daar geen last van investeringsvrees. Nee, er wordt gretig uitgegeven. En dit is goed voor de economie. Ja maar, worden we dan niet te duur, hoor ik u zeggen? We zijn toch altijd aan het polderen om met elkaar de lonen laag te houden? We leven toch boven onze stand en zouden eens kunnen matigen? Allemaal waar. Maar er spelen meer zaken. Het is in elk geval eens een leuke totaal andere invalshoek om de economie weer aan de gang te krijgen en de crisis te bezweren.

Nederland moet rekening houden met een ‘derde dip’. De tweede recessie in korte tijd is weliswaar voorbij, meldde het CBS vorige week. Maar de economie kwakkelt nog zodanig dat de groei binnenkort gemakkelijk weer kan omslaan in krimp, waarschuwde het Economisch Bureau van ING gisteren.

Dat komt voor een groot deel door de Nederlandse consumenten. Die lijken op dit moment angstig veel op de Grieken, de Portugezen en de Spanjaarden. Geplaagd door een zwakke huizenmarkt, overheidsbezuinigingen die een gat in de koopkracht slaan en een zeer matige loonontwikkeling weigeren ze geld uit te geven. Omdat het buitenland ook niet uitbundig groeit, kan de export niet als grote redder optreden.

De ING-economen vestigen hun hoop op de oplossing van de eurocrisis: een duidelijk pad naar een banken- en begrotingsunie en, om dat makkelijker te maken, een ruim monetair beleid van de ECB. Dan zullen consumenten weer meer vertrouwen krijgen. Met de laatste eurotop zijn er aardige stappen in die richting gezet. Het is niettemin nogal twijfelachtig of de Nederlandse consument de eurodeal van gisteren opvat als een signaal om zich vandaag richting winkelstraat te spoeden.

Die Nederlandse consument zou eens inspiratie bij de oosterburen kunnen opdoen, in plaats van zich te meten met Zuid-Europa. De Duitsers hebben weinig last van pessimisme. Hoe doen ze dat? Niet omdat hun regering de economie wel lekker stimuleert. Hoewel economen het aanbevelen kan bondskanselier Merkel, net als premier Rutte, het zich niet permitteren flink uit te geven terwijl de rest van Europa scherp moet snijden. Er is echter nog een andere weg naar economische groei en die heet loonstijging. Werkgevers en werknemers bereiken in Duitsland akkoorden met 4 of 5 procent salarisverhoging. Ook de ambtenaren gaan er flink op vooruit. Dat is nog eens wat anders dan de in Nederland gepredikte nullijn, niet alleen voor door de overheid betaald personeel maar ook voor de marktsector.

De Nederlandse werkgevers wijzen altijd op de export, als argument voor zuinigheid. Te hoge loonsprongen maken Nederlandse waar duurder en dus onaantrekkelijker. Laat dat nu juist zijn wat de muntunie nodig heeft. In de luwte van de felle gevechten over bankenunie, eurobonds en reddingsfondsen werkt de Europese Commissie aan maatstaven voor evenwicht in de euro-economie. Eén van de diepere oorzaken van de ellende is namelijk dat het noorden sinds de invoering van de euro meer is gaan exporteren en het zuiden meer gaan importeren. In de toekomst zouden die overschotten en tekorten op de betalingsbalansen aan maxima gebonden moeten worden, plus bijbehorende straffen voor wie over de schreef gaat.

Een te groot overschot betekent dan een geldboete voor de Nederlandse overheid, of een advies van de Europese Commissie de lonen eens flink op te jutten. Goed, zover is het nog niet, als het er al echt van komt. Maar het zou toch even schrikken zijn voor de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW als hij voortaan het pakketje looneisen vanuit een net kantoorpand in Brussel ontvangt.

Salaris doorslaggevend bij keuze baan

Nog steeds is salaris het meest doorslaggevende argument om een baan te kiezen. Meer dan de helft van de werkende Nederlanders vindt een hoog loon een belangrijke reden om voor een werkgever te kiezen.

In de goede tijden kwam een prima salaris vanzelf, en was dit niet het belangrijkste criterium. Maar met de huidige economische crisis is een hoog loon geen vanzelfsprekendheid meer. En dus gaan werknemers hier meer op selecteren. Het onderzoek is van AGO. Er zijn nog verschillen tussen starters (junioren), ervaren medewerkers (medioren) en oudere medewerkers (senioren). Kiest de eerste categorie voor ontwikkelingsmogelijkheden, de laatste categorie kiest vooral voor baanzekerheid.

Nederland hoogste loon ter wereld

De Nederlander verdient een van de hoogste lonen van de wereld. Wist u dat? In het Westen wordt natuurlijk al het meeste verdient op de wereld. Maar binnen West-Europa staat Nederland zelfs nog bovenaan. We verdienen meer dan gelijke functies in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Het onderzoek is gedaan door Loonwijzer in 65 landen. Voor de koopkracht wordt de Big Mac-index gebruikt. Wie verdient het minst? Administratieve krachten in Pakistan verdienen erg weinig. En in Europa hebben Hongarije en Rusland zeer lage lonen.

Werksfeer belangrijkst bij baankeuze

Een fijne werksfeer is voor de meeste werknemers het allerbelangrijkste aspect bij het kiezen van een werkgever. Direct erna komen het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden, deze aspecten zijn de laatste jaren gestegen.

Gezien de huidige economische omstandigheden is het niet zo verwonderlijk dat mensen het salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden steeds belangrijker vinden bij het kiezen van een baan. De onzekerheid neemt toe en tegenwoordig moet je eigenlijk allang blij zijn als je een baan hebt, zouden wij zeggen.

Inflatie vreet loon op!

Sinds eind 2010 is de loonstijging lager dan de inflatie. Hierdoor wordt in feite uw loon met het jaar minder waard.

In alle door het CBS onderzochte sectoren stijgen de cao-lonen minder dan de inflatie. Omdat de belangrijke cao’s van de ambtenaren en in het onderwijs al meer dan een jaar zijn afgelopen, heeft het CBS in die takken geen gegevens voor het eerste kwartaal van 2012. Zo is op dit moment de politie aan het staken voor een betere cao.

Lonen bevriezen van rechtswege?

Het is laatst aan de orde gekomen; het invoeren van een loonwet die regelt dat alle uitkeringen en de salarissen van ambtenaren en semi-ambtenaren worden bevroren. Dit zou een rigoureuze maatregel zijn om de overheidsfinancien op orde te brengen.

Ambtenaren hebben extreme loonstijging gekregen, wat een onzin

Ons zou het wel aanspreken om de lonen van ambtenaren een keertje op de nullijn te houden. Rijksambtenaren hebben in de jaren 2009, 2010 en 2011 elk jaar 3,00% loonstijging gekregen. En voor het inleveren van twee vakantiedagen gratis een dertiende maand (!). Dit betekent dat veel ambtenaren in de afgelopen drie jaren een totale loonstijging van 16% hebben meegemaakt. Zonder harder te werken. Tegelijk zijn in de private sector in deze moeilijke jaren de lonen gelijk gebleven. Wat een rechtsongelijkheid en geldverspilling. Alle reden om de broekriem maar eens te halen zouden wij zeggen!

Werknemers krijgen genoeg salaris

De meeste werknemers zijn tevreden met het salaris dat ze krijgen. Dat is op zich goed nieuws. Een meerderheid van de medewerkers (59 procent) is tevreden over hun inkomen. Dit blijkt uit een poll van carrièresite Monsterboard.nl onder 533 bezoekers. 19 procent van de ondervraagden heeft niets aan te merken op zijn salaris en 40 procent is redelijk tevreden, maar zou een loonsverhoging best op prijs stellen.

“Door de economische situatie waarin we verkeren, is de hoogte van het salaris wellicht minder belangrijk geworden”, zegt Rikke Wivel, Senior Director Marketing, bij Monster. “De meeste werknemers zijn blij dat ze een baan hebben en begrijpen dat hun salaris in deze tijd niet altijd kan stijgen. Wanneer de economie weer aantrekt, zullen werknemers verwachten dat hun salaris weer gaat toenemen. Werkgevers moeten hier rekening mee houden en goede werknemers op tijd belonen om hen niet kwijt te raken.

Niet iedereen blij
Een groot deel van de respondenten is daarentegen ontevreden over de hoogte van hun loon. 41 procent vindt dat zij te weinig betaald krijgt voor het werk dat zij verricht. “Wie echt ontevreden is over zijn inkomen kan overwegen van baan te veranderen. Dat blijkt nog altijd de snelste manier om meer te gaan verdienen”, aldus Wivel.
De resultaten zijn afkomstig van polls op de website en de Monsterboard Facebook-pagina van Monsterboard.nl van 15 januari tot en met 6 februari 2012. Er is getoetst hoe tevreden men is over het salaris.

Bestuurders nog steeds dik betaald

VNO-NCW pleit voor het niet laten stijgen van de lonen. Maar de eigen bestuurders geven zichzelf wel een dik loon. Werkgeversorganisatie VNO-NCW pleit voor een nationaal akkoord over de zogenoemde nullijn. Maar juist de bedrijven die VNO-NCW vertegenwoordigt betalen hun topbestuurders dit jaar in veel gevallen meer loon. Voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW hield vorige maand een pleidooi: het bevriezen van de lonen zou een stimulans zijn voor de economie. Het verdeelt volgens Wientjes niet alleen de pijn, maar levert onmiddellijk ook veel geld op.

Maar niet iedereen geeft meteen gehoor aan die oproep, blijkt uit een rondgang:

  • Vastgoedbedrijf Corio, bekend van winkelcentrum Hoog Catherijne. Topman Gerard Groener ziet zijn vaste salaris (excl. bonussen) met 14% stijgen van 359.000 naar 410.000 euro.
  • PostNL. Financieel directeur Jan Bos gaat er van 350.000 tot 425.000 euro 21% op vooruit. Een tweede bestuurslid (Herna Verhagen) 10% (van 410.000 tot 450.000 euro).
  • Uitzendbureau Randstad. Topman Ben Noteboom gaat in 2012 bijna 11 procent meer verdienen (van 874.000 tot 967.700 euro).
  • ‘Goede directeuren zijn schaars’

    Volgens Susanne Stolte van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren kan het soms niet anders: “Als je goede directeuren en bestuurders wil hebben, die zijn nu eenmaal schaars en daar zul je soms meer voor moeten betalen.”

    VNO-NCW wil niet zeggen wat Wientjes verdient, maar wel dat hij zichzelf aan de nullijn zal houden als die er komt.